S01 – Seinn Aon-Ghuthach – Vocal Solo – Ladies

S01 – Seinn Aon-Ghuthach – Vocal Solo – Ladies

1st – Claire NicAmhlaigh, Glaschu

2nd – Rena Gertz, Prestonpans

3rd – Susan Dearness, Melvich Gaelic Choir

%d bloggers like this: