C93 Còisirean Choral – Puirt-à-beul U13

C93 Coisirean Choral – Puirt-à-beul U13

1st – Rionnagan Rois

2nd – Bun-sgoil a’ Phluic

3rd – Coisir na h-oige BSGI

%d bloggers like this: