C92 Còisirean Choral – 2-part Harmony U13

C92 Coisirean Choral – 2-part Harmony U13

1st – Bun-sgoil a’ Phluic

2nd – Coisir Chnoc na Creige

 

%d bloggers like this: