C91 Còisirean Choral – Unison U13

C91 Coisirean Choral – Unison U13

1st – Coisir na h-oige BSGI

2nd – Rionnagan Rois

3rd – Bun-sgoil a’ Phluic

 

%d bloggers like this: