C87 Seinn Càraid Vocal Duet – 13 to 18 Fluent

C87 Seinn Caraid Vocal Duet – 13 to 18 Fluent

1st – Mhairi MacKenzie & Andrea MacDonald, Rionnagan Rois

2nd – Kirstsyn Howarth, & Chloe Lonnen , Inverness/Dingwall

%d bloggers like this: