C85 Seinn Càraid Vocal Duet – under 13 Fluent

C85 Seinn Caraid Vocal Duet – under 13 Fluent

1st – Niamh Robertson & Hannah Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

 

%d bloggers like this: