C81 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nòs Traditional Girls 16 to 18

C81 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nos Traditional Girls 16 to 18

1st – Eilidh MacPhee, Acadmaidh Rioghail Inbhir Nis

2nd – Alix Aburn, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

%d bloggers like this: