C80 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nòs Traditional 13 to 15

C80 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nos Traditional 13 to 15

1st – Anna NicLèoid, Inbhir Nis

2nd – Katie Russell, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

 

%d bloggers like this: