C79 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nòs Traditional 11 to 12

C79 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Seann Nos Traditional 11 to 12

1st – Isabella sommerville, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Emma Maclean, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

 

%d bloggers like this: