C74 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 13 to 15 Fluent

C74 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 13 to 15 Fluent

1st – Ruaraidh Drennan, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

 

%d bloggers like this: