C67 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Girls aged 11 Fluent

C67 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Girls aged 11 Fluent

1st – Maili MacLennan, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Kenna MacKintosh, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Katie Bennett, Rionnagan Rois

 

%d bloggers like this: