C65 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 9 to 10 Fluent

C65 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 9 to 10 Fluent

1st – Killian Griffin, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

2nd – Jacob Reilly, Bun-sgoil a’ Phluic

 

%d bloggers like this: