C63 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Girls aged 10 Fluent

C63 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Girls aged 10 Fluent

1st – Orla MacKenzie, Bun-sgoil Chnoc na Creige

2nd – Isabella Morrison, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

 

%d bloggers like this: