C60 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – aged 8 Fluent

C60 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – aged 8 Fluent

1st – Halle Cran, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Iain MacLeoid, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3= Anna MacLean, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

Iona Wilson, Bun-sgoil Ghlinn Urchadain

 

%d bloggers like this: