C59 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – aged 7 Fluent

C59 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – aged 7 Fluent

1st – Lachlan MacDonald, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain

2nd – Catherine Henderson, Rionnagan Rois

3rd – Alasdair MacLeoid, Ghaidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: