C58 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – 5 to 6 Learners

C58 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – 5 to 6 Learners

1st – Peigi MacKay, Bun-sgoil a’ Phluic

2nd – Sandy Curley, Bun-sgoil Ulapuil

3rd – Stuan Russell, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: