C50 Còmhradh Conversation – aged 10

C50 Comhradh Conversation – aged 10

1st – Isabella Morrison, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Sarah MacDonald, Bun-sgoil Chnoc na Creige

3rd – Orla MacKenzie, Bun-sgoil Chnoc na Creige

 

%d bloggers like this: