C49 Còmhradh Conversation – aged 9

C49 Comhradh Conversation – aged 9

1st – Anna Rose Pollock, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Aoibhe Ni Dhubhurthuile, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Hannah Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

%d bloggers like this: