C47 Còmhradh Conversation – aged 7

C47 Comhradh Conversation – aged 7

1st – Alasdair MacLeoid, Bun-sgoil Ghaihlig Inbhir Nis

2nd – Fionnlaigh Mac a’ Mhaoilein, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Niamh Ni Dhubhurthuile, Bun-sgoil Gaidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: