C43 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 16 to 18 Fluent

C43 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 16 to 18 Fluent

1st – Rory Cormack, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

%d bloggers like this: