C41 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 13 to 15 Fluent

C41 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 13 to 15 Fluent

1st equal – Eilidh Russell, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

– Finlay MacLennan, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

3rd – Iain Hunter, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

%d bloggers like this: