C39 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 11 to 12 Fluent

C39 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 11 to 12 Fluent

1st – Isabella Sommerville, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

2nd – Maili MacLennan, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

3rd – Kate Macaulay, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

 

%d bloggers like this: