C37 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 9 to 10 Fluent

C37 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 9 to 10 Fluent

1st – Hannah Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

2nd – Niamh Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

3rd – Anna Rose Pollock, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: