C35 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 7 to 8 Fluent

C35 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 5 to 6 Learners

1st – Aidan Newcott, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

2nd – Fionnlagh Mac a’ Mhaoilein, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

3rd – Isla Morrison, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

 

%d bloggers like this: