C33 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 5 to 6 Fluent

C33 Leughadh Air A’ Chiad Sealladh Reading at Sight – 5 to 6 Fluent

1st – Fionnlagh Mac a’ Mhaoilein, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

 

%d bloggers like this: