C31 Aithris Rann Verse Speaking – 13 to 15 Learners

C31 Aithris Rann Verse Speaking – 13 to 15 Learners

1st -Josh Wilson, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

2nd -Rowan Masterson, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

3rd =Amy Robertson, Acadamaidh Rioghal Inbhir Nis, Rachel Martin, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

%d bloggers like this: