C30 Aithris Rann Verse Speaking – 13 to 15 Fluent

C30 Aithris Rann Verse Speaking – 13 to 15 Fluent

1st – Angela Nankivell, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

2nd – Eilidh Russell, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

3rd – Katie Russell, Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

%d bloggers like this: