C25 Aithris Rann Verse Speaking – aged 10 Fluent

C25 Aithris Rann Verse Speaking – aged 10 Fluent

1st – Sarah MacDonald, Bun-sgoil Chnoc na Creige

2nd – Paige Fleming, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain

3rd – Rowan Richardson, Bun-sgoil Inbhir Pheofharain

%d bloggers like this: