C24 Aithris Rann Verse Speaking – aged 9 Fluent

C24 Aithris Rann Verse Speaking – aged 9 Fluent

1st – Hannah Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

2nd – Niamh Robertson, Bun-sgoil Chnoc na Creige

3rd – Isabelle Bremner, Bun-sgoil Ghaidhlig Inbhir Nis

%d bloggers like this: