C23 Aithris Rann Verse Speaking – 7 to 8 Learners

C23 Aithris Rann Verse Speaking – 7 to 8 Learners

1st – Calum Hamilton, Bun sgoil Bruach a’ Mhuilinn

2nd – Iona Thompson, Bun sgoil Bruach a’ Mhuilinn

3rd – Daniel Austin, Bun sgoil Bruach a’ Mhuilinn

 

%d bloggers like this: