C20 Aithris Rann Verse Speaking – 5 to 6 Learners

C20 Aithris Rann Verse Speaking – 5 to 6 Learners

1st – Heidi Maclean, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

2nd – Fynn McWilliams, Bun-sgoil Gilcomstoun

3rd – Lewis Gordon, Bun-sgoil Gilcomstoun

%d bloggers like this: