C18 Ealain – Art – Painting (Children aged 13 and under 18)

C18 Ealain – Art – Painting (Children aged 13 and under 18)

1st – Finlay MacLennan, Acadamaidh Rìoghal Inbhir Nis

2nd -Orla Johnson, Acadamaidh Rìoghal Inbhir Nis

3rd – Katie Russell, Acadamaidh Rìoghal Inbhir Nis

%d bloggers like this: