C17 Ealain – Art – Painting (Children aged 12)

C17 Ealain – Art – Painting (Children aged 12)

1st – Miriam MacLean, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

2nd – Kate MacAulay, Bun-sgoil Cnoc na Creige

3rd- Isla Douglas, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

%d bloggers like this: