C11 Ealain – Art – Painting (Children aged 6)

C11 Ealain – Art – Painting (Children aged 6)

1st – Oscar Braddick, Bun-sgoil Chnoc na Creige

2nd – Eilidh Bruce, Bun-sgoil Chnoc na Creige

3rd- Autumn Mackellar, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

%d bloggers like this: