C112 Pìobaireachd Piping – under 19 Pìobaireachd

C112 Pìobaireachd Piping – under 19 Pìobaireachd

1st – Calum Dunbar, Inverness

2nd – Eilidh MacPhee, Inverness Royal Academy

%d bloggers like this: